Onze school


Algemeen
Sinds 1973 wordt er lesgegegen op de Mattanjaschool.
De Mattanjaschool maakt samen met de ds. Baxschool deel uit van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Christelijke Scholen te Doornspijk.
Deze Vereniging is  in 1906 opgericht vanuit de Nederlandse Hervormde Gemeente te Doornspijk.

Grondslag
De grondslag van de school is Gods onfeilbaar Woord en de Drie formulieren van Enigheid.
In de statuten van de vereniging (op te vragen op school) vindt u een uitgebreide omschrijving van de grondslag.

Voedingsgebied
Op de Mattanjaschool komen de leerlingen uit de Hoge Enk en omgeving.
Ook wordt onze school bezocht door leerlingen uit Elburg en 't Harde.
Met de ds. Baxschool is afgesproken dat leerlingen die niet aan de Haerderweg, maar aan de Hoge-Enkse kant daarvan wonen en leerlingen die op een oneven nummer van de Zuiderzeestraatweg wonen tussen de Haerdeweg en Elburg naar de Mattanjaschool gaan.

Aanmelding
Kinderen worden bij voorkeur aangemeld op de jaarlijkse inschrijving in februari.
De aanmeldingsavond wordt vermeld in de nieuwsbrief, de Hervormde Kerkbode, het plaatselijk huis-aan-huis-blad en deze website.
Wilt u uw kind tussendoor aanmelden door bijvoorbeeld een verhuizing of iets dergelijks, dan  is rechtstreekse aanmelding bij de directeur mogelijk.
Meer informatie over de aanmelding vindt u in onze schoolgids.