Kenmerken


 • Positief             Er is een fijn pedagogisch klimaat.
 • Werksfeer        We vinden het gewoon dat je naar school komt om te werken.
 • Aandacht          Er is aandacht voor ieder individu.
 • HGW                We denken in oplossingen.
 • KIJK                  Bij de kleuters beginnen we al met observeren a.d.h.v. KIJK.
 • ZIEN                 Ons Pedagogisch Leerling Volg Systeem houden we up to date met ZIEN!
 • ParnasSys        De leerlinggegevens en toetsresultaten houden we bij in ParnasSys.
 • Zwols Model     We werken met het Zwols Model dat bestaat uit 5 onderdelen:
    • Effectieve Instructie
    • Zelfstandig werken
    • Activerend Lesgeven
    • Pedagogisch Klimaat
    • Differentiatie
 • Differentiatie    Indien nodig krijgen de kinderen werk op niveau. 
    • Binnen het Zwols Model kennen wij 5 niveaus:
     1. Eigen Leerroute
     2. Extra Hulp
     3. Basisstof
     4. Extra uitdaging
     5. Eigen Leerroute