Management


 Om er voor te zorgen dat het onderwijsgeven door kan gaan, zijn de volgende personen actief:

 

  • De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de ds. Baxschool en de Mattanjaschool.

Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid. 

  • De locatieleider staat de directeur terzijde bij de uitvoering van zijn taken.

Hij is het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerkrachten.

  • De secretaresse werkt 1 1/2 dag aan de administratie.