Management


Sinds schooljaar 2021-2022 werken we met een nieuwe management structuur.
Onderstaande personen functioneren binnen dit MT op de Mattanjaschool.

 

  • De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de ds. Baxschool en de Mattanjaschool.

Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid. 

  • De Teamleider Onderwijs staat de directeur terzijde bij de uitvoering van zijn taken.

Zij is het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerkrachten. 

  • De Teamleider Zorg zorgt ervoor dag de zorgstructuur handen en voeten krijgt op de werkvloer. 

​     Zij is het eerste aanspreekpunt voor de zorgleerlingen, hun ouders en onderwijsassistenten bij de ondersteuning in de groepen.

  • De secretaresse werkt 1 1/2 dag aan de administratie.