Op de Mattanjaschool staan twee kernwoorden centraal: identiteit en kwaliteit. Onze christelijke identiteit verplicht ons tot het geven van kwalitatief goed onderwijs. Dat betekent dat in onze lessen onze christelijke identiteit tot uiting komt en dat we onze leerlingen voorbereiden op het voortgezet onderwijs en op hun plaats in de maatschappij.

Christelijk en betrokken onderwijs, met oog en hart voor iedereen.

Op onze school hebben we vier combinatiegroepen, aangevuld met een instroomgroep (groep 0). In de groepen 0, 1 en 2 leren de kinderen vooral spelenderwijs. Vanaf groep 3 wordt het onderwijs vooral gegeven vanuit de methodes, waarbij zo mogelijk gekozen wordt voor een christelijke versie.

Ons onderwijs is leerkrachtgestuurd en vindt zo veel mogelijk klassikaal plaats. Het vormende deel van ons onderwijs vinden we minstens zo belangrijk als het overige aanbod. Onze leerkrachten nemen de kinderen mee op ontdekking naar de wereld om hen heen door hen de juiste lesstof aan te bieden, maar zeker ook door met de leerlingen buiten de school te kijken.

Meer over ons onderwijs