Visie en missie

Op deze pagina staan onze visie en missie beschreven.

Visie

Wij houden beide scholen de Ds. Baxschool en de Mattanjaschool in stand. De kinderen worden opgevoed en onderwezen overeenkomstig de pedagogische beginselen op grond van het Heilige Schrift. Daarbij streven we naar kwaliteit van onderwijs, bestuur en management.

Het welzijn van onze leerlingen in een (principieel) veilige en vertrouwde omgeving staat voorop en we vinden het belangrijk dat het dorpskarakter op onze scholen behouden blijft.

We streven dan ook naar een goed onderwijskundig en opvoedkundig klimaat, waarin kinderen en personeelsleden zich prettig voelen.

Missie

Wij streven naar onderwijs gebaseerd op Gods Woord (Statenvertaling) en de Drie Formulieren van Enigheid. We vinden het belangrijk dat de leerlingen mogen worden opgevoed in biddend opzien tot de Heere.

Dit onderwijs en deze vorming vindt plaats in afhankelijkheid van de zegen van de Heere.

Belangrijke pijlers voor onze school:
  • Bijbelse identiteit
  • Wijsheid
  • Ontwikkeling
  • Hartelijkheid
  • Samenwerken