Schoolvereniging

De leden van onze schoolvereniging zijn allen mannelijke personen, belijdende lidmaten van de PKN of de Hersteld Hervormde kerk te Doornspijk, die zich daartoe schriftelijk bij het bestuur hebben aangemeld en zijn toegelaten.

Iemand kan lid worden als hij:
  • 18 jaar of ouder is;
  • schriftelijk instemming betuigt met de in artikel 2 omschreven grondslag;
  • bereid is tot de betaling van contributie.
Wie lid wil worden van de Vereniging kan terecht bij de secretaris of bij de directeur van onze school. Door uw lidmaatschap laat u zien dat u verantwoordelijkheid neemt voor christelijk onderwijs. U kunt contact opnemen met de secretaris via vandebeek@dsbaxmattanja.nl

De vereniging heeft een bestuur en een Raad van Toezicht. De leden hiervan worden door de ledenvergadering gekozen.

Het bestuur heeft een Strategisch Beleidskader vastgesteld, waarbinnen het beleid van de school dient te passen. Het vormt het uitgangspunt voor al het handelen in onze school.