Informatie voor nieuwe ouders

Bijna 4 jaar?

Als uw kind vier jaar wordt mag het naar de basisschool! Voordat u de keuze voor een basisschool voor uw kind maakt, wilt u zich eerst goed oriënteren om er achter te komen welke school het beste aansluit bij uw kind en uw wensen.
 

Kennismaken

U bent van harte welkom om te komen kennismaken. De teamleider onderwijs zal u rondleiden door de school. U kunt dan de sfeer proeven, de mensen ontmoeten, kijken hoe de dagelijkse gang van zaken is en uw vragen beantwoord krijgen. We nemen hier graag de tijd voor!

Als u het aanvraagformulier voor een kennismakingsgesprek invult, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op om een afspraak te maken.

Ik wil graag kennismaken
 

Aanmelden en inschrijven

In de maand januari/februari worden de leerlingen al (op dat moment twee of drie jaar oud) voor het nieuwe schooljaar, of het schooljaar daarna ingeschreven op de inschrijfavond.

Als u al kinderen op onze school hebt en u uw volgende kind alleen wil inschrijven, dan is dat ook mogelijk. Via onderstaande knop kunt u een aanmeldformulier downloaden. Als u dat ingevuld hebt, mag u het afdrukken en ondertekenen en dan op papier of digitaal naar school sturen. Nadat de inschrijving binnen is, nemen we contact met u op om alle stappen samen te doorlopen.

Ik wil mijn kind aanmelden
 

Meer informatie

Hieronder vindt u meer informatie over hoe een en ander in zijn werk gaat rondom het kennismaken met de school, aanmelden en inschrijven van uw kind en hoe de plaatsing van vierjarige kleuters wordt vormgegeven.
 

Aanmelden en inschrijven vierjarigen

Heeft u al besloten dat de Mattanjaschool de basisschool voor uw kind wordt, dan nodigen we u van harte uit op de jaarlijkse inschrijfavond in januari/februari. Deze inschrijfavond wordt bekend gemaakt op onze website, in ‘Huis aan Huis’-bladen en via een kanselafkondiging in de plaatselijke kerken. Ouders met de nieuwe leerlingen worden uitgenodigd om samen kennis te maken met een delegatie van het bestuur, de school en enkele leerkrachten. Hierbij krijgt u alle informatie die nodig is om de aanmelding definitief te maken mee naar huis.
Bent u deze avond verhinderd, is de avond al geweest, of bent u voornemens te verhuizen, dan is een rechtstreekse aanmelding bij de schoolleiding ook mogelijk. Hiervoor vult u dan het inschrijfformulier in en wordt de inschrijving in behandeling genomen. U ontvangt thuis een envelop met de belangrijkste aanmeld- en inschrijfformulieren en we zullen u dan te zijner tijd uitnodigen voor een kennismakingsgesprek.
 

Na de inschrijving

Nadat uw kind is ingeschreven staat het meestal te popelen om al naar de ‘grote school’ te mogen. Toch duurt het soms nog even.
Hoe het gaat van inschrijving tot eerste schooldag en daarna, hebben we hier voor u op een rijtje gezet. 

Uitnodigingskaartje

Nieuwe kleuters krijgen voordat ze echt naar school mogen altijd via een kaartje een uitnodiging om een dagdeel kennis te maken met de school, de kinderen en de juf.

Najaarskinderen

Ouders van kinderen die in oktober, november of december vier jaar worden krijgen vooraf een extra contactmoment over hoe de kleuterperiode van deze leerlingen eruit kan gaan zien.

Plaatsing

Vanwege organisatorische en praktische redenen kiezen wij ervoor dat wanneer er al sprake is van een combinatiegroep bij de kleuters, we kinderen van de instroomgroep alleen de ochtenden naar school laten komen (uitgezonderd de kinderen die in oktober, november of december jarig zijn).
 

De plaatsing van een vierjarige gaat als volgt:

Wordt de leerling in augustus, september, oktober of november vier jaar, dan kan hij/zij instromen zodra hij/zij vier jaar is. Deze leerlingen mogen hele dagen naar school.
Wordt de leerling na november 4 jaar, dan wordt uw kind de eerste schooldag van de volgende maand geplaatst in de instroomgroep, volgens onderstaand schema:
 

  • December -> plaatsing op de eerste schooldag in januari en mag hele dagen naar school.
  • Januari -> plaatsing op de eerste schooldag in februari en mag elke morgen naar school.
  • Februari -> plaatsing op de eerste schooldag in maart en mag elke morgen naar school.
  • Maart -> plaatsing op de eerste schooldag in april en mag elke morgen naar school.
  • April -> plaatsing op de eerste schooldag in mei en mag elke morgen naar school.
  • Mei -> plaatsing op de eerste schooldag in juni en mag elke morgen naar school.

Wordt uw kind in de maanden juni of juli vier jaar, dan wordt hij/zij in het nieuwe schooljaar in groep 1 geplaatst. Volgens de wet heeft ieder kind recht op onderwijs als hij de leeftijd van vier jaar heeft bereikt. Wij willen de kinderen dit wettelijk recht niet onthouden, maar adviseren de ouders van kinderen die in juni en juli vier jaar worden niet van dit recht gebruik te maken, maar te wachten tot na de zomervakantie. Leerlingen die in juni of juli naar school zouden komen, komen in een bestaande, grote groep waardoor de opvang van uw kind minder optimaal is dan bij het eerste schoolbezoek na de zomervakantie. Ook kunnen de andere kinderen in die groep zodoende toch de gewenste aandacht krijgen die nodig is voor de overgang naar de volgende groep. Kinderen die de voorschoolse opvang al bezoeken, mogen als ze in juni of juli jarig zijn vanaf die tijd gratis op de voorschoolse opvang blijven.
 

Toelating

Voor de toelating van nieuwe leerlingen wordt aan de ouders gevraagd een door het bestuur opgestelde verklaring te ondertekenen. Voor de inhoud van de verklaring verwijzen wij naar de bijlage achter in de schoolgids.