Zorg en ondersteuning 

Op onze school willen we een veilige plek bieden waarbij de kinderen hun eigen talenten en gaven kunnen ontwikkelen. 

Ieder kind is uniek en waar mogelijk bieden we extra zorg en ondersteuning waar nodig, zowel in als buiten de groep. Binnen onze school hebben we een teamleider zorg die verantwoordelijk is voor de doorgaande lijn wat betreft zorg en ondersteuning. Deze zorg en ondersteuning wordt geboden in de vorm van Remedial Teaching (RT) door de leerkracht of door een van onze onderwijsassistenten. De ondersteuning in de groepen wordt gedaan door onze onderwijsassistenten. 

Enkele voorbeelden van zorg en ondersteuning zijn:
  • Kinderen met dyslexie krijgen RT buiten de groep om 1 op 1 of in een klein groepje te kunnen werken aan hun ontwikkeling 
  • Tijdens de rekenles is een onderwijsassistent aanwezig om ondersteuning te bieden in de groep 
In onze school staan zowel het kind als de leerkracht centraal en kijken we naar wat zij in de groep nodig hebben.  

Onze ambitie is om kinderen thuisnabij onderwijs te geven, maar deze ambitie kent ook grenzen. In ons schoolondersteuningsprofiel staan onze ambities/grenzen en ondersteuning nader uitgewerkt. Tevens kunt u in de schoolgids nog nadere informatie lezen over zorg en ondersteuning. 

In samenwerking met de Ds. Baxschool hebben we een verrijkingsgroep Op ontdekkingsreis voor kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Op Ontdekkingsreis voor groep 1 t/m 4 geven we vorm binnen de reguliere groep. 

Als school zijn we aangesloten bij het landelijk samenwerkingsverband Berséba, daarnaast hebben korte lijnen met het CJG en het gemeentelijk netwerk om de best passende zorg en ondersteuning aan onze kinderen te kunnen bieden.