Ons onderwijs

Op de Mattanjaschool staan twee kernwoorden centraal: identiteit en kwaliteit. Onze christelijke identiteit verplicht ons tot het geven van kwalitatief goed onderwijs. Dat betekent dat in onze lessen onze christelijke identiteit tot uiting komt en dat we onze leerlingen door ons onderwijs voorbereiden op het voortgezet onderwijs en op hun plaats in de maatschappij.

Ons onderwijs is leerkrachtgestuurd en vindt zo veel mogelijk klassikaal plaats, met instructie, inoefening van lesstof en verwerking hiervan, op maat (of aangepast niveau). Het vormende deel van ons onderwijs vinden we minstens zo belangrijk als het overige aanbod. Onze leerkrachten nemen de kinderen mee op ontdekking naar de wereld om hen heen door hen de juiste lesstof aan te bieden, maar zeker ook door met de leerlingen buiten de school te kijken.

Op onze school hebben we combinatiegroepen, aangevuld met een instroomgroep (groep 0). Jaarlijks bekijken we opnieuw of er een enkele groep mogelijk is. In de groepen 0, 1 en 2 leren de kinderen vooral spelenderwijs. Vanaf groep 3 wordt het onderwijs vooral gegeven vanuit de methodes, waarbij zo mogelijk gekozen wordt voor een christelijke versie.

In onze lessen krijgen de kinderen veel kennis aangeboden en leren ze ook veel vaardigheden. Niet elk kind heeft hetzelfde aanbod nodig en daarom hebben we diverse mogelijkheden om het aanbod aan te passen aan de mogelijkheden van het individuele kind, zowel op het gebied van extra uitdaging als extra hulp. We hebben onze Plusklas en RT, maar ook een samenwerking met de Praktijkklas van De Meent.