TSO- Tussen Schoolse Opvang

Bij ons op de Mattanjaschool is de Tussenschoolse Opvang als volgt geregeld.  
Elk kind kan van de Tussenschoolse Opvang gebruik maken.  

De kinderen eten in de klassen met, zoveel als mogelijk, hun eigen leerkracht. In de pauze lopen er ouders buiten die als pleinwacht functioneren.   

De kinderen van deze pleinwachtouders mogen gratis overblijven. De andere leerlingen betalen middels een strippenkaartsysteem. In de schoolgids vindt u meer informatie hierover.