De Mattanjaschool 50 jaar !

Dit hebben we niet ongemerkt voorbij laten gaan!
Met de kinderen van de school hebben we van D.V. 22 tot 26 april een feestweek georganiseerd met verschillende activiteiten.  

We openden de feestweek maandagmorgen 22 april zingend op het plein. 

De hoogtepunten van de feestweek waren de Reünie-avond op 24 april en de Projectavond op 25 april. 

Samen met (oud)leerlingen hun ouders en andere belangstellenden hebben we genoten van een prachtige feestweek.

Hartelijke groeten van het team en de kinderen van de Mattanjaschool